Host Inwestycje 4 Hamkało i Ostafin sp.k. dokłada wszelkich starań, aby ta witryna była aktualna i dokładna. Jeśli mimo wszystko napotkasz coś, co jest nieprawidłowe lub nieaktualne, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Wskaż, gdzie na stronie przeczytałeś informacje. Przyjrzymy się temu tak szybko, jak to możliwe. Prosimy o przesłanie odpowiedzi e-mailem na adres: admin@hostinwestycje.pl.

Nie ponosimy odpowiedzialności za straty wynikające z nieścisłości lub niekompletności, ani za straty wynikające z problemów spowodowanych lub nieodłącznie związanych z rozpowszechnianiem informacji przez internet, takich jak zakłócenia lub przerwy. Korzystając z formularzy internetowych, staramy się ograniczyć liczbę wymaganych pól do minimum. Za jakiekolwiek straty poniesione w wyniku wykorzystania danych, porad lub pomysłów dostarczonych przez lub w imieniu Host Inwestycje 4 Hamkało i Ostafin sp.k. za pośrednictwem tej witryny, Host Inwestycje 4 Hamkało i Ostafin sp.k. nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Wszelkie dane osobowe, które nam przekażesz w kontekście twojej odpowiedzi lub prośby o informacje, będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z naszym oświadczeniem o ochronie prywatności.

Host Inwestycje 4 Hamkało i Ostafin sp.k. dołoży wszelkich starań, aby chronić swoje systemy przed jakąkolwiek formą bezprawnego użycia. Host Inwestycje 4 Hamkało i Ostafin sp.k. wdroży w tym celu odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, uwzględniając między innymi stan wiedzy. Jednakże nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, bezpośrednie i/lub pośrednie poniesione przez użytkownika strony internetowej, które powstały w wyniku bezprawnego korzystania z jej systemów przez osobę trzecią.

Wszystkie prawa własności intelektualnej do zawartości tej witryny należą do Host Inwestycje 4 Hamkało i Ostafin sp.k..

Kopiowanie, rozpowszechnianie i jakiekolwiek inne wykorzystywanie tych materiałów jest zabronione bez pisemnej zgody Host Inwestycje 4 Hamkało i Ostafin sp.k., z wyjątkiem i tylko w zakresie, w jakim określono inaczej w obowiązujących przepisach (takich jak prawo do cytowania), chyba że określone treści nakazują inaczej.

Jeśli masz jakieś pytania lub problemy z dostępnością strony, nie wahaj się z nami skontaktować.